SWYDDOGION A PHWYLLGOR Y SIOE 
SHOW OFFICIALS AND COMMITTEE


Cadeirydd / Chairman:
Mrs. Sara Evans, Dolgarreg, Carmel

Is-Gadeirydd / Vice-Chairman:
Miss Nia Thomas, Cnwc y Lili, Llanarthne

Aelodau Parhaol Anrhydeddus / Hon. Life Members:
Capt. Charles Puxley, 19 Anhalt Road, London
Mr. Huw Voyle Williams, Llanddarog
Mr. Wyn Evans, Manor, Porthyrhyd
Mr. Mark Griffiths, Rhyd y Cwm, Porthyrhyd
Mrs. Mair Davies, Y Goedlan, Llanddarog
Mrs. Eirwen Richards, Nythfa, Mount Hill, Pensarn

Aelodau’r Pwyllgor / Committee Members:
Mark Griffiths, Rhyd y Cwm, Porthyrhyd
Julie Griffiths, Rhyd y Cwm, Porthyrhyd
Emyr Williams, Frondeg, Llangyndeyrn
Dylan Morgan, Cwmper, Porthyrhyd
Maxine Morgan, Cwmper, Porthyrhyd
Barbara Stead, Glenview, Llanddarog
Lewis Jones, Awelfryn, Llanddarog
Nia Thomas, Cnwc y Lili, Llanarthne
Huw Beynon, Arfryn, Llanddarog
Elwyn Thomas, Gelligatrog, Pontantwn
Antonia Foster-Middleton, Drawstre Isaf, Foelgastell
Tomos Evans, Coedhirion, Llanddarog
Ioan Jones, Bromebyd, Maesybont
Aimee Gilasbey, Penrhiwgoch, Llanddarog 
Emma Morgan, Llyswen, Porthyrhyd
Sara Evans, Dolgarreg, Carmel
Llinos Jones, Bromebyd, Maesybont
John Evans, Tircefn, Llanddarog Rd
Mansel Morgan, Llyswen, Porthyrhyd
Jean Llewellyn, Capel Dewi Isaf, Capel Dewi
Angela Morgan, Llyswen, Porthyrhyd
Eirian Isaac, Frondeg, Penrhiwgoch, Maesybont
Angela Isaac, Frondeg, Penrhiwgoch, Maesybont
Rhidian Jones, 84, Y Llanerch, Pontlliw
Alistair Evans, Banc yr Eos, Llanddarog
Menna Isaac, 76, Heol Cae Pownd, Cefneithin
Sophie Jones, Garn Fawr, Porthyrhyd
Claire Williams, 29, Ffordd y Neuadd,Cross Hands
Ffion Howells, 1 Cae Ffynnon,Bancyfelin
Emyr Williams, Laswern, Llanddarog