Sioe Llanddarog

CYMDEITHAS SIOE AMAETHYDDOL LLANDDAROG A’R CYLCH
LLANDDAROG AND DISTRICT AGRICULTURAL SOCIETY
www.sioellanddarogshow.co.uk

ar/on
GAEAU PANTYPWLL FIELDS
Gyda chaniatâd caredig / By kind permission of
Dr. P. Thomas, Pantypwll Farm


Llywyddion / Presidents:
Mrs. Daphne Evans JP & The Late Mr. Selwyn Evans, Coedhirion, Llanddarog

Darpar Lywyddion / Presidents Elect:
Miss Lesley Morgan & Mr. Hywel Mainwaring, Porthyrhyd

Milfeddyg Anrhydeddus / Hon. Veterinary Surgeon:
Dyffryn Tywi Equine Clinic (01267 290890) & Prostock Vets (01267 233266)
On call on show day.  Costs payable by exhibitors.

Swyddog Meddygol Anrhydeddus / Hon. Medical Officer:
Dr. Alan Scourfield

Gof Cofrestredig / Registered Farrier:
Robert Craig Williams, Dip. Wcf., 29 Park Terrace, Burry Port, Llanelli

Cyhoeddwyr / Announcers:
Geraint James, Nia Thomas, Peter Howells

Mynediad/ Admission: £6
Plant dan 15 / Children under 15: £2 & Henoed / OAP £3
Ceir / Cars on Show Field: Free

Ysgrifennydd Cyffredinol / General Secretary: Ms Claire Williams, 5 Heol Tyisha, Tumble Ffôn/Tel: 07854 838524

Ysgrifennydd Ariannol / Financial Secretary:
Mr Howard Davies, Llys Awelon, Drefach, Cross Hands, SA14 7BB
Ffôn/Tel: (01269) 844105 / 07399 586478

Swyddog Diogelwch / Safety Officer:
Mr Emyr Williams, Laswern, Cwmisfael, Llanddarog, SA32 8NY
Ffôn/Tel: (01267) 275477 / 07967 195864

Schedule Secretary: Miss Nia Thomas
Enquiries re Trade Stands: Mrs Angela Morgan – 07920 886059

E-mail:  secretary@sioellanddarogshow.co.uk
                  tradestands@sioellanddarogshow.co.uk   
              treasurer@sioellanddarogshow.co.uk   
              chairman@sioellanddarogshow.co.uk