CYMDEITHAS SIOE AMAETHYDDOL LLANDDAROG A’R CYLCH
LLANDDAROG AND DISTRICT AGRICULTURAL SOCIETY

www.sioellanddarogshow.co.uk

ar/on
GAEAU PANTYPWLL FIELDS
Gyda chaniatâd caredig / By kind permission of
Dr. P. Thomas, Pantypwll Farm

Llywyddion / Presidents:
Peter & Margaret Rees, Cwmisfael, Llanddarog

Darpar Lywyddion / Presidents Elect:
TBD

Milfeddyg Anrhydeddus / Hon. Veterinary Surgeon:
Dyffryn Tywi Equine Clinic (01267 290890) & Prostock Vets (01267 233266) 
On call on show day.  Costs payable by exhibitors.

Swyddog Meddygol Anrhydeddus / Hon. Medical Officer: 
Dr Chris Horn, Meddygfa Tywi, Nantgaredig

Gof Cofrestredig / Registered Farrier:
Sion Rees, Dip. Wcf., Horeb, Llandysul

Cyhoeddwyr / Announcers:
Geraint James, Nia Thomas, Peter Howells

Mynediad/ Admission: £8 (applicable to general public and exhibitors)
Plant dan 15 / Children under 15: £2 & Henoed / OAP £5
Ceir / Cars on Show Field: Free

Ysgrifennydd Cyffredinol / General Secretary:
Ms Claire Williams
Ffôn/Tel: 07854 838524 
E-bost/E-mail: secretary@sioellanddarogshow.co.uk

Ysgrifennydd Ariannol / Financial Secretary: Mrs Angela Isaac
Ffôn/Tel: 07971 883384 
E-bost/E-mail: treasurer@sioellanddarogshow.co.uk

Swyddog Diogelwch / Safety Officer: Mr Emyr Williams
Ffôn/Tel: (01267) 275477 / 07967 195864
secretary@sioellanddarogshow.co.uk

Ymholiadau Stondinau / Enquiries re Trade Stands:
Miss Emma Morgan
Ffôn/Tel: 07786 117967
tradestands@sioellanddarogshow.co.uk

Chief Steward
Miss Jean Llewelyn