ADRAN Y PLANT
CHILDREN’S SECTION

CYSTADLAETHAU I’W PARATOI GARTREF O FLAEN LLAW
COMPETITIONS TO BE PREPARED AT HOME BEFORE HAND

Dylai’r holl waith yn nosbarthiadau 1 – 12 fod yn waith yr un sy’n arddangos

All exhibits in Classes 1-12 to be the exhibitor’s own work

Dylai pob eitem cael ei gosod allan rhwng 8.00a.m a 10.30a.m
Bydd y babell yn cau am 10.30a.m ar gyfer beirniadu

Exhibits to be staged between 8.00a.m. and 10.30a.m
Marquee will close for judging at 10.30a.m


Dylai’r holl waith yn nosbarthiadau 1 – 12 fod yn waith yr un sy’n arddangos
All exhibits in Classes 1-12 to be the exhibitor’s own work


Dylai pob eitem cael ei gosod allan rhwng 8.00a.m a 10.30a.m
Bydd y babell yn cau am 10.30a.m ar gyfer beirniadu

Exhibits to be staged between 8.00a.m. and 10.30a.m
Marquee will close for judging at 10.30a.mGwobrau / Prize Money: 1st £4; 2nd £3; 3rd £2.
Dim Ffioedd Cystadlu / No Entry Fees


(Prize money of £80 kindly sponsored by Melin Consulting)
(Prize money of £100 kindly sponsored by Swansea Building Society)


CYSTADLEUAETH I DDISGYBLION OED MEITHRIN – BLWYDDYN 2
COMPETITION FOR NURSERY AGED PUPILS – YEAR 2

Dosbarth / Class 1.     Creu breichled ȃ llaw / Create a handmade bracelet

Dosbarth / Class 2.    Argraffu gan ddefnyddio bys neu law – maint A4 /
Printing using a finger or hand – A4 size

Dosbarth / Class 3.     Peintio llun pili pala / Paint a picture of a butterfly

Dosbarth / Class 4.    Creu cymeriad allan o wy wedi berwi /
Create a character out of a boiled egg


CYSTADLEUAETH I DDISGYBLION BLWYDDYN 3 – 6

COMPETITION FOR YEAR 3 – 6 PUPILS

   Dosbarth / Class 5.     Collage yn defnyddio cregyn / A collage using seashells

Dosbarth / Class 6.    Coginio – creu cebab ffrwythau /
Cookery – create a fruit kebab
Dosbarth / Class 7.     Creu poster ‘Heddwch’ / Create a ‘Peace’ poster
Dosbarth / Class 8.    Creu gwahoddiad i barti penblwydd /
Create an invitation to a birthday party


CYSTADLEUAETH I DDISGYBLION YSGOL OED UWCHRADD
COMPETITION FOR SECONDARY SCHOOL AGE PUPILS

Dosbarth / Class 9.     Creu model 3D allan o ddeunyddiau ailgylchu /
Create a 3D model out of recycling materials

Dosbarth / Class 10.   Creu mwclis neu freichled allan o ddeunyddiau o’ch dewis / Create a necklace or bracelet from materials of your choice

Dosbarth / Class 11.   Coginio rysait sy’n defnyddio siocled /
Cook a recipe that uses chocolate

Dosbarth / Class 12.   Ffotograff – Hapusrwydd / Photograph - Happiness


A Perpetual Shield donated by the late D. G. Morgan, Jewellers, Cross Hands, will be awarded for the highest number of points in Classes 1 – 12.

Winner 2020 & 2021 – No show held
2019 – H Davies, Llanddarog
2018 – R Griffiths, Porthyrhyd / H Davies, Llanddarog
2017 – R Griffiths, Porthyrhyd


CYSTADLAETHAU I DDISGYBLION YSGOL LLANDDAROG
YN UNIG (WEDI EU PARATOI YN YR YSGOL)

COMPETITIONS FOR YSGOL LLANDDAROG PUPILS
ONLY (PREPARED IN SCHOOL)

Gwobrau / Prize Money: 1st £4; 2nd £3; 3rd £2.
Dim Ffioedd Cystadlu / No Entry Fees

Dosbarth Pantllan Class: Pengwin 3D / 3D Penguin

Dosbarth Penrhiw Class: Canfas y môr / Sea Canvass

Dosbarth Pantyffynnon Class:  Blodyn Haul / Sunflower

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‘CORNEL CODI CALON’ / ‘CHILDREN’S CORNER’

CYSTADLAETHAU I’W GWNEUD
AR DDIWRNOD Y SIOE (YM MHABELL Y PLANT)
COMPETITIONS ON SHOW DAY (IN THE CHILDREN’S MARQUEE)

Rhwng / Between 10.00 a.m & 2.00 p.m

Gwobrau / Prize Money: 1st £4; 2nd £3; 3rd £2.
Dim Ffioedd Cystadlu / No Entry Fees

(Prize money of £30 kindly sponsored by
Mr M Davies, Llanddarog)

Meithrin – Blwyddyn 2 / Nursery – Year 2:
Addurno plȃt papur / Decorate a paper plate

Blwyddyn 3 – 6 / Year 3 – 6:
Baner ar gyfer y bunting / Flag for the bunting