ADRAN Y PLANT
CHILDREN’S SECTION


(Yn y babell fawr / In main Marquee)

CYSTADLAETHAU I’W PARATOI GARTREF O FLAEN LLAW - COMPETITIONS TO BE PREPARED AT HOME BEFORE HAND

Dylai’r holl waith yn nosbarthiadau 1 – 12 fod yn waith yr un sy’n arddangos All exhibits in Classes 1-12 to be the exhibitor’s own work

Dylai pob eitem cael ei gosod allan rhwng 8.00a.m a 10.30a.m . Bydd y babell yn cau am 10.30a.m ar gyfer beirniadu
Exhibits to be staged between 8.00a.m. and 10.30a.m.     Marquee will close for judging at 10.30a.m


Gwobrau / Prize Money: 1st £4; 2nd £3; 3rd £2.
(Prize money of £100 kindly sponsored by Swansea Building Society)

CYSTADLEUAETH I DDISGYBLION OED MEITHRIN – BLWYDDYN 2
COMPETITION FOR NURSERY AGED PUPILS – YEAR 2


Dosbarth / Class 1. Paentiad o ‘Fy nhŷ i’ / A painting of ‘My house’

Dosbarth / Class 2. Jar jam yn cynnwys blodau o’r ardd /  Jam jar containing flowers from the garden

Dosbarth / Class 3. ‘Swiss Roll’ wed’i addurno / Decorated Swiss Roll

Dosbarth / Class 4. Crefft bocs wy / Egg box craft


CYSTADLEUAETH I DDISGYBLION BLWYDDYN 3 – 6
COMPETITION FOR YEAR 3 – 6 PUPILS


 Dosbarth / Class 5. Llawysgrifen – eich hoff gerdd / Handwriting – your favourite poem

Dosbarth / Class 6. Collage botymau / Buttons collage

Dosbarth / Class 7. Pitsa creadigol / A creative pizza

Dosbarth / Class 8. Bwgan Brain bach wedi selio ar gymeriad lleol (Dim mwy na 30cm) / Small scarecrow based on a local character (No more than 30cm)


CYSTADLEUAETH I DDISGYBLION YSGOL OED UWCHRADD
COMPETITION FOR SECONDARY SCHOOL AGE PUPILS


Dosbarth / Class 9.     Trefniant blodau gan ddefnyddio hen esgid glaw / Flower arrangement using a wellington

Dosbarth / Class 10. Efelychu llun o waith Aneurin Jones ‘Trials’ /   Imitate the work of Aneurin Jones ‘Trials’

Dosbarth / Class 11.   Coginio ac addurno 4 cacen fach /  Bake and decorate 4 cup cakes

Dosbarth / Class 12. Tynnwch ffotograff du a gwyn o’ch dewis / Take a black and white photograph of your choice 


A Perpetual Shield donated by the late D. G. Morgan, Jewellers, Cross Hands, will be awarded for the highest number of points in Classes 1 – 12.

Winner 2023 – T Griffiths, Foelgastell
Winner 2022 – G Bonell, Porthyrhyd
Winner 2020 & 2021 – No show held 
2019 – H Davies, Llanddarog
2018 – R Griffiths, Porthyrhyd / H Davies, Llanddarog


CYSTADLAETHAU I DDISGYBLION YSGOL LLANDDAROG YN UNIG (WEDI EU PARATOI YN YR YSGOL)
COMPETITIONS FOR YSGOL LLANDDAROG PUPILS  ONLY (PREPARED IN SCHOOL)


Gwobrau / Prize Money: 1st £4; 2nd £3; 3rd £2.

Dosbarth Pantllan Class: Tai Tylwyth Teg a Drysau Tylwyth Teg / Fairy Houses and Fairy Doors

Dosbarth Penrhiw Class: Celf Cregyn y Teulu / Family Pebble Art

Dosbarth Pantyffynnon Class: Celf Cregyn y Teulu / Family Pebble Art

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


‘CORNEL CODI CALON’ / ‘CHILDREN’S CORNER’
CYSTADLAETHAU I’W GWNEUD AR DDIWRNOD Y SIOE (YM MHABELL Y PLANT) -COMPETITIONS ON SHOW DAY (IN THE CHILDREN’S MARQUEE)


Rhwng / Between 10.00 a.m & 2.00 p.m

Gwobrau / Prize Money: 1st £4; 2nd £3; 3rd £2.
(Prize money of £30 kindly sponsored by Mr M Davies, Llanddarog)

Meithrin – Blwyddyn 2 / Nursery – Year 2:
Creu coron ar thema’r ardd/ Create a gardened themed crown

Blwyddyn 3 – 6 / Year 3 – 6:
Creu colage yr ardd ar blât papur/ Create a garden collage on a paper plate