ADRAN Y PLANT
CHILDREN’S SECTION


(Yn y babell fawr / In main Marquee)

CYSTADLAETHAU I’W PARATOI GARTREF O FLAEN LLAW - COMPETITIONS TO BE PREPARED AT HOME BEFORE HAND

Gwobrau / Prize Money: 1st £4; 2nd £3; 3rd £2.


CYSTADLEUAETH I DDISGYBLION OED MEITHRIN – BLWYDDYN 2
COMPETITION FOR NURSERY AGED PUPILS – YEAR 2

Dosbarth / Class 1.     Creu mwgwd ar thema’r fferm / Create a farm themed mask

Dosbarth / Class 2. Creu llun gan ddefnyddio dim mwyn a 5 ffon lolipop / Create a picture using no more than 5 lollipop sticks

Dosbarth / Class 3.     Argraffu gan ddefnyddio ôl troed / Printing using a footprint

Dosbarth / Class 4. Creu collage o gregyn / Create a collage made from shells 


CYSTADLEUAETH I DDISGYBLION BLWYDDYN 3 – 6
COMPETITION FOR YEAR 3 – 6 PUPILS

   Dosbarth / Class 5.     Creu model o Lego (dim cit) / Create a model out of Lego (no kit)

Dosbarth / Class 6. Creu cymeriad o lysiau a ffrwythau / Create a character out of vegetables and fruits

Dosbarth / Class 7.     Creu model o dractor allan o boteli llaeth plastig / Create a milk carton tractor 

Dosbarth / Class 8. Creu byd bach ‘Yr Ardd’ mewn bocs / Create a small world ‘Garden’ in a boxCYSTADLEUAETH I DDISGYBLION YSGOL OED UWCHRADD
COMPETITION FOR SECONDARY SCHOOL AGE PUPILS

Dosbarth / Class 9.     Trefniant blodau gan ddefnyddio hen esgid glaw / Flower arrangement using a wellington

Dosbarth / Class 10. Efelychu llun o waith Aneurin Jones ‘Trials’ /   Imitate the work of Aneurin Jones ‘Trials’

Dosbarth / Class 11.   Coginio ac addurno 4 cacen fach /  Bake and decorate 4 cup cakes

Dosbarth / Class 12. Tynnwch ffotograff du a gwyn o’ch dewis / Take a black and white photograph of your choice 


A Perpetual Shield donated by the late D. G. Morgan, Jewellers, Cross Hands, will be awarded for the highest number of points in Classes 1 – 12.

Winner 2022 – G Bonell, Porthyrhyd
Winner 2020 & 2021 – No show held 
2019 – H Davies, Llanddarog
2018 – R Griffiths, Porthyrhyd / H Davies, Llanddarog


CYSTADLAETHAU I DDISGYBLION YSGOL LLANDDAROG YN UNIG (WEDI EU PARATOI YN YR YSGOL)
COMPETITIONS FOR YSGOL LLANDDAROG PUPILS  ONLY (PREPARED IN SCHOOL)


Gwobrau / Prize Money: 1st £4; 2nd £3; 3rd £2.

Dosbarth Pantllan Class: Anifeiliaid y fferm 3D / 3D farm animals

Dosbarth Penrhiw Class: Tin blodyn wedi’i addurno / Decorated flower tin

Dosbarth Pantyffynnon Class:  Cynfas yn steil Swci Delic / Canvas in the style of Swci Delic
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


‘CORNEL CODI CALON’ / ‘CHILDREN’S CORNER’
CYSTADLAETHAU I’W GWNEUD AR DDIWRNOD Y SIOE (YM MHABELL Y PLANT) -COMPETITIONS ON SHOW DAY (IN THE CHILDREN’S MARQUEE)


Rhwng / Between 10.00 a.m & 2.00 p.m

Gwobrau / Prize Money: 1st £4; 2nd £3; 3rd £2.
(Prize money of £30 kindly sponsored by Mr M Davies, Llanddarog)

Meithrin – Blwyddyn 2 / Nursery – Year 2:
Creu mwgwd anifail y fferm / Create a farm animal mask

Blwyddyn 3 – 6 / Year 3 – 6:
Llunio a lliwio llun anifail y fferm / Draw and colour a picture of a farm animal